Razem możemy więcej dla powiatu jasielskiego

KIM JESTEŚMY

Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd dla Mieszkańców powstał by dać możliwość kandydowania, w nadchodzących wyborach samorządowych, wszystkim osobom, które chcą podjąć trud pracy na rzecz lokalnego środowiska. Komitet skupia w swoich szeregach szeroki przekrój mieszkańców Powiatu Jasielskiego. Działają w nim zarówno osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracach samorządu szczebla gminnego oraz powiatowego, osoby aktywnie angażujące się w życie stowarzyszeń i organizacji społeczno-zawodowych, przedsiębiorcy, lekarze, nauczyciele. Ideą spajającą komitet jest służba społeczności lokalnej, co znalazło odzwierciedlenie w haśle komitetu „Bliżej ludzi”.

Celem komitetu jest wprowadzenie, do samorządów lokalnych, sprawdzone, doświadczone osoby, dające rękojmię fachowej realizacji zadań rad gminnych i powiatowych. Pełnomocnikiem wyborczym komitetu jest Paweł Urban, a finansowym Krzysztof Topolski. Listami poparcia wsparło nas już ponad 3000 osób. Mamy nadzieję, iż Państwo również obdarzą nas zaufaniem i oddadzą glos na swoich przedstawicieli z listy SDM. Do zobaczenia na wyborach!

Kim jesteśmy

PROGRAM - CO ZROBIMY

Główne założenia:

Infrastruktura drogowa – remonty i przebudowa dróg i mostów gminnych oraz powiatowych

Edukacja – dostosowanie szkolnictwa do potrzeb rynku pracy

Ochrona zdrowia – rozszerzenie opieki podstawowej, zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych

Praca – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Promocja regionu – profesjonalna i skuteczna promocja walorów kulturowych, turystycznych i przyrodniczych Beskidu Niskiego

NASI KANDYDACI

program
  53 lata   Jasło

JAN STANISŁAW URBAN

Żona Beata długoletnia nauczycielka w SP nr 4 w Jaśle, ojciec dwóch synów Pawła i Piotrka. Wykształcenie wyższe administracyjne, Absolwent UMCS w Lublinie na kierunkach zarządzanie i administracja (Specjalność samorząd i gospodarka lokalna). Całe życie związany z Jasłem. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu (m.in. Prezes Zarządu Spółki PSK Rzeszów sp. z o.o.) i administracji (m. in. kierowniki Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Jaśle). Instruktor harcerski, wieloletni Komendant hufca ZHP w Jaśle. Twórca i organizator Oddziału Kawalerii Ochotniczej. Inicjator i organizator przedsięwzięć społeczno-kulturalnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim takich jak: widowiska historyczne, Memoriał mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Wieloletni Radny Rady Powiatu Jasielskiego, pełnił między innymi funkcje: Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, członka Zarządu Powiatu, przewodniczącego wielu komisji.

program
  60 lat   Jasło

JOLANTA BARBARA BRĄGIEL

Mężatka, dwóch dorosłych synów, wieloletni pracownik samorządowy. Zaangażowana w prace społeczne na rzecz osiedla, miasta i powiatu. Od 1993 przewodnicząca Osiedla Jasło-Krajowice (w tym czasie wraz z Zarządem intensywnie zabiegała o rozwój Osiedla, w wyniku czego: wybudowano Osiedlowy Dom Ludowy przy u. Okrężnej, wybudowano i zmodernizowano na terenie osiedla drogi i oświetlenie ulic, wybudowano kanalizację sanitarną oraz wodociąg). W latach 2010-2014 radna Powiatu Jasielskiego (zajmowała się głównie sprawami społecznymi i dotyczącymi ochrony zdrowia). Członek Stowarzyszenia Edukacyjno-Regionalnego „Razem” w Krajowicach – działającego na rzecz Szkoły Społecznej w Kołaczycach. Organizatorka wielu imprez społeczno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz dla osób starszych. Aktywny działacz Rady Parafialnej Jasło-Dąbrówka, członek Akcji Katolickiej.

program
  48 lat   Jasło

ADAM JAN KMIECIK

Absolwent Zarządzania w Administracji i Gospodarce Publicznej. Wieloletni samorządowiec, Starosta Jasielski dwóch kadencji. Powiat Jasielski to nasze wspólne dobro i obowiązek, wymagający troski i rozważnego, odpowiedzialnego działania. Ochrona zdrowia, edukacja, infrastruktura drogowa to tylko niektóre dziedziny wymagające ciągłego zaangażowania i skutecznych starań. Ich rozwój wymaga poszukiwania dodatkowych środków i rozsądnego nimi gospodarowania.

program
  48 lat   Jasło

KRZYSZTOF RYSZARD BUBA

Żona Małgorzata, czworo dzieci. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim (magister administracji), ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz inżynierię ruchu drogowego na Politechnice Krakowskiej. Od 1992 r pracownik samorządowy zatrudniony w Urzędzie Miasta Jasło. Obecnie zajmuje się sprawami związanymi z projektowaniem, bezpieczeństwem i organizacją ruchu drogowego. Doświadczony działacz sportowy, Członek Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Wiceprezes ds. organizacyjnych Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie, wieloletni prezes klubu OKS Sobniów Jasło, trener grup młodzieżowych, organizator wielu imprez sportowo – rekreacyjnych, od lat zaangażowany w rozwój sportu na naszym terenie. Od 2016 roku pełni funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Krośnie. .

program
  56 lat   Jasło

MARIA PLEBAN

Nauczyciel dyplomowany z 32 – letnim stażem pracy. Bezpartyjna. Ukończyła wiele szkoleń, kursów m.in. ,,Zarządzanie oświatą”. W latach 1993 – 2002 doradca metodyczny WOM Krosno. Długoletni ekspert MEN d.s. awansu zawodowego nauczycieli. Od początku pracy zawodowej aktywny działacz związków zawodowych. Zna problemy oświaty w powiecie i mieście. Chętna do działania, współpracy i pomocy we wszystkich dziedzinach życia społecznego mieszkańców Jasła.

program
  66 lat   Jasło

TADEUSZ PIOTR BANIAK

Funkcje społeczne: - przewodniczący NSZZ "Solidarność" w UM Jasło - przewodniczący Zarządu Osiedla - radny Rady Miejskiej Jasła - załżyciel Sekcji Judo w Jaśle - prezes JKS "Czarni" Jasło - z-ca prezesa MKS "MOSiR" Jasło. Doświadczenia zawodowe: - praca przy rozładunku wagonów - spółdzielnia studencka "Rzech" Rzeszów - inspektor w Urzędzie Miasta Jasła - działalność gospodarcza - kierownik referatu ZUS - dyrektor MOSiR Jasło.

program
  53 lata   Jasło

MARZENNA HALS

pracownik ZUS, zainteresowania - historia regionu.

program
  64 lata   Jasło

STANISŁAW ZAJĄC

Mieszkaniec miasta Jasła, żonaty, jedno dziecko. Wykształcenie średnie techniczne. Od ukończenia szkoły związany z przemysłem szklarskim. Przez okres 20 lat związany z Zakładem INCO – VERITAS Huta Szkła Tarnowiec, gdzie pracował na stanowisku kierownika produkcji. W kolejnych latach objął stanowisko dyrektora ds. produkcji w Hucie Szkła Ozdobnego MAKORA w Krośnie. Przez 8 lat prowadził również firmę zajmującą się produkcją lamp oświetleniowych. Prywatnie osoba otwarta na ludzi, łatwo nawiązująca kontakty. W chwili obecnej emeryt, któremu bliskie są problemy społeczne, stąd decyzja, aby kandydować do Rady Powiatu.

program
  50 lat   Jasło

URSZULA BARAN

Mężatka i matka pięcioro dzieci. Od ponad 30 lat związana z Jasłem. Aktywna w życiu społecznym mieszkańców. Współorganizatorka cyklicznych spotkań „Dnia Seniora”. Od lat aktywnie działająca w Kole Gospodyń, które to koło prowadzi różne inicjatywy dla lokalnej społeczności. Należy do tych osób, dla których praca dla drugiego człowieka jest czymś bardzo ważnym i pięknym.

Pliki do pobrania

Wizytówki kandydatów

Banery

program
  60 lat   Chrząstówka

BOŻENA MACEK LUBAŚ

Wykształcenie: studia wyższe magisterskie o profilu humanistycznym; nauczycielka, pełniła funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej w Szebniach, dyrektora Zespołu Szkół w Szebniach Od lat współpracuje z samorządem gminnym pełniąc funkcję sołtysa w miejscowości Chrząstówka, radna Rady Powiatu Jasielskiego V-tej kadencji. Aktywnie działa n na rzecz środowiska lokalnego. Członek KGW w Chrząstówce. .

program
  60 lat   Osobnica

JERZY STANISŁAW PRZYBYŁA

Żona Barbara, córka Ewa, wykształcenie średnie. Pracuje w Gminie Jasło jako pracownik gospodarczy był radnym Gminy Jasło w latach 2003-2007] sołtys Osobnicy w latach 2008-2015 w trudnym okresie kanalizacji miejscowości. Od 20 lat w OSP..Bezpartyjny. Charakter obecnej pracy i 16 lat pracy w samorządzie sprawia , że zna bardzo dobrze wszystkie miejscowości Gminy Jasło oraz potrzeby ich Mieszkańców.

program
  44 lata   Łaski

BOGUSŁAWA AGNIESZKA MACHOWSKA

Jestem mężatką oraz matką dwóch córek, starszej w wieku 22 lat oraz młodszej w wieku 18 lat. Jestem absolwentką ZSZ przyzakładowej Krośnieńskich Hut Szkła gdzie zdobyłam zawód zdobnik szkła. Obecnie pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Z usposobienia jestem osobą wesołą, towarzyską, łatwo nawiązującą kontakty międzyludzkie. Moje hobby to pielęgnacja przydomowego ogrodu.

program
  59 lat   Kowalowy

ADAM JAN FILIP

Żonaty, czwórka dzieci, katolik. Właściciel firmy zajmującej się infrastrukturą drogową. Od wielu lat udziela się w samorządzie wiejskim. Priorytetową wartością jest dla niego uczciwa praca. Uważa, że tylko wsparcie rozwoju przedsiębiorczości zapewni lepszy start w przyszłość młodym ludziom, którzy stoją u progu swego życia zawodowego.

program
  50 lat   Trzcinica

WACŁAW GORGOSZ

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci, - ratownik medyczny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, - Radny Gminy Jasło w latach 2010-2014, - członek Podkarpackiej Izby Rolniczej, - Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej w latach 2014-2018, - bezpartyjny.

Pliki do pobrania

Wizytówki kandydatów

Banery

program
  55 lat   Skołyszyn

DOROTA HALINA WOŹNIAK

Lekarz rodzinny, absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie i Uniwersytetu M. C. Skłodowskiej w Lublinie z zakresu zarządzani placówkami opieki zdrowotnej. Specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz II stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej. Od 2006 Radna Rady Powiatu w Jaśle.

program
  65 lat   Lisów

ZENON SZURA

Żonaty, troje dorosłych dzieci, czworo wnucząt. Wykształcenie wyższe , mieszkaniec wsi Lisów, gmina Skołyszyn Przez ostatnie 23 lata zawodowo związany z Samorządem Gminy Skołyszyn/ 11 lat Sekretarz Gminy i 12 lat Wójt Gminy/ Doświadczony samorządowiec, zna dokładnie potrzeby inwestycyjne Gminy Skołyszyn, które zamierza skutecznie przedstawiać na forum Rady Powiatu, oraz czuwać nad ich realizacją. Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skołyszynie. Zobowiązuje się godnie reprezentować Gminę Skołyszyn w Radzie Powiatu i dbać o jej interesy.

program
  55 lat   Harklowa

MAGDALENA KAMILA DRANKA-ŻYWIEC

Pracuję w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej. Obecnie pełni funkcję dyrektora tej szkoły.

program
  35 lat   Skołyszyn

PAWEŁ GUTKOWSKI

Żonaty, dwóch synów. Jestem nauczycielem pełniącym od 2013 roku funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach. Aktywnie uczestniczę w działaniach na rzecz środowiska lokalnego i Gminy Skołyszyn. Jestem zawodnikiem i kapitanem klubu LKS Skołyszyn. Cechuje mnie rzetelność i odpowiedzialność.

program
  38 lat   Święcany

JACEK MAREK KĘDZIOR

Żonaty, dwoje dzieci, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, pełni funkcję Skarbnika Gminy Skołyszyn, działa aktywnie w ochotniczym ruchu strażackim, zasiada we władzach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na szczeblu powiatowym i gminnym.

Pliki do pobrania

Wizytówki kandydatów

Banery

program
  52 lata   Bieździadka

TOMASZ WŁADYSŁAW KALETA

Żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie: wyższe techniczne- inżynier mechanik absolwent Politechniki Krakowskiej. 1989-1998- inspektor dozoru technicznego w Zakładach Azotowych Tarnów. 1998-2000 dyrektor techniczny w PPUD - "Dromax" Jasło. od 2000 jest Prezesem Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach. W latach 1994-1998 Radny Rady Gminy Kołaczyce. W kadencji 1998-2000 Radny Rady Gminy Kołaczyce i członek Zarządu Gminy. Radny Rady Powiatu Jasielskiego V Kadencji.

program
  64 lata   Brzyska

RYSZARD PAPCIAK

Pracowity i otwarty na nowe wyzwania. Inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym o zasięgu regionalnym , a także międzynarodowym. W latach 2006-2010 Wójt Gminy Brzyska. W latach 2013-2018 Radny Gminy Brzyska.

program
  63 lata   Kołaczyce

ZOFIA MARIA ULANECKA

Długoletni, dyplomowany nauczyciel matematyki i były dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczycach. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od początku swojej pracy zawodowej. Jestem osobą otwartą na szeroki horyzont kontaktów z ludźmi i gotową do pracy na rzecz mieszkańców powiatu jasielskiego.

program
  39 lat   Ujazd

PAWEŁ GOŁĄB

Żonaty dwójka dzieci, leśnik pracuje w Nadleśnictwie Kołaczyce, radny gminy Brzyska w latach 2014-2018. Drodzy Państwo, swoją wiedzę i doświadczenie jakie zdobyłem będąc dotychczas radnym gminnym chciałbym wykorzystać i pogłębić w Radzie Powiatu.

program
  55 lat   Nawsie Kołaczyckie

KAMILA OTYLIA ŻOŁĄDŹ

Matka dwóch dorosłych córek. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek – zarządzanie i marketing, specjalność - rachunkowość Pracuje jakogłówna księgowa w ZGK w Kołaczycach sp. z o.o. zainteresowanie – książka, rękodzieło, florystyka .

Pliki do pobrania

Wizytówki kandydatów

Banery

program
  60 lat   Dębowiec

ANTONI ZWIERZYŃSKI

Wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel. W latach: 1992 – 1994 dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Dębowieckiej, 1994 – 2002 wójt Gminy Dębowiec. 1990 – 1994 radny Gminy Dębowiec, 1998 – 2002 radny powiatu jasielskiego.

program
  62 lata   Samoklęski

KAZIMIERZ BACIAK

Nauczyciel matematyki i informatyki. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. Inicjator wielu przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych, w tym m.in. budowy sali gimnastycznej w Samoklęskach. Odznaczony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za wieloletnią pracę społeczną na rzecz dzieci.

program
  49 lat   Duląbka

BOGUSŁAW WAWRZYNIEC ZOŁA

Żonaty, czworo dzieci: córka Justyna, synowie: Kamil, Marcin i Jakub. Absolwent I LO w Jaśle. Wykształcenie wyższe licencjackie. Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Prezes OSP-Duląbka, członek Rady Sołeckiej wsi Duląbka. Pasjonat sportu i działań związanych z ochroną zdrowia. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne.

program
  61 lat   Czekaj

ZOFIA ŚWIĄTEK

Mężatka, matka dwójki dorosłych dzieci. Od 1984 r. jest pracownikiem Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. Pracowała jako kierownik Referatu Ochrony Środowiska, przez 16 lat pełniła funkcję Sekretarza Gminy, a obecnie jest inspektorem ds. podatków. Od wielu lat aktywnie włącza się życie społeczne. Jest inicjatorem i pomysłodawcą licznych działań na rzecz środowiska lokalnego, angażuje się w działania Wspólnoty Rolno-Leśnej wsi Czekaj oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Czekaju. Nigdy nie była związana z żadną opcją polityczną. W tym roku pierwszy raz startuje w wyborach samorządowych z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd dla Mieszkańców.

program
  27 lat   Wola Dębowiecka

ANNA OCHAŁ

Mam wykształcenie wyższe. Mam ukończone studia inżynierskie – towaroznawstwo oraz studia magisterskie – ekonomia przedsiębiorstw. W czasie studiów byłam reprezentantem uczelni jako Przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Reprezentowałam także uczelnie na wyjeździe zagranicznym w Grecji oraz na innych spotkaniach w Polsce. Jestem osobą pracującą. Zajmuję się handlem i sprzedażą. Lubię pomagać i angażować się w imprezy społecznościowe. Jestem osobą odpowiedzialną, samodzielną i lubię wyzwania. Chciałabym zostać reprezentantem powiatu zwykłych ludzi, moich znajomych i sąsiadów. Wspierać i realizować pomysły ludzi, którzy chcą cos zmienić w swoim otoczeniu.

Pliki do pobrania

Wizytówki kandydatów

Banery

program
  60 lat   Duląbka

FRANCISZEK MIŚKOWICZ

Żona Grażyna, syn Tomasz. Urodzony w Nowym Żmigrodzie, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle. Aktywny społecznik, samorządowiec z 29 letnim doświadczeniem. W latach 1990-2002 radny Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie, a od 2003- 2010 zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród. Od 2010 Radny Rady Powiatu w Jaśle oraz wicestarosta i starosta Powiatu jasielskiego. Założyciel stowarzyszenia LGD Subregion Magurski Szansa Na Rozwój.

program
  56 lat   Tarnowiec

ALEKSANDER JAN RADOŃ

Wykształcenie średnie rolnicze. Żonaty. Praca zawodowa, od 1981 UG. Tarnowiec jako instruktor rolny następnie referent. Od 1983 do 1985 zasadnicza służba wojskowa. Do roku 1987 inspektor ds. Obrony Cywilnej. Następnie do 1989 doradca rolny w WOPR Iwonicz. Od 1992 do 2011 strażak w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Rafinerii Jasło. Obecnie wraz z synem prowadzi gospodarstwo rolne. Od 1980 w Ruchu Ludowym oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu .Brał udział w pracach zjednoczeniowych ruchu ludowego. Uczestnik Kongresu Zjednoczeniowego PSL i PSL Odrodzenie. Obecnie członek władz gminnych i powiatowych OSP oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich PSL.

program
  63 lata   Grab

TEODOR PAWEŁCZAK

Długoletni pracownik Gminy Krempna, aktywny samorządowiec, w latach 1989 – 2002 przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Krempnej. O roku 1971 członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabiu. Od roku 2000 Prezes straży pożarnej w Grabiu. Prowadzi gospodarstwo rolne w Grabiu oraz działalność gospodarczą w spółce cywilnej.

program
  69 lat   Czeluśnica

IRENA ŚMIETANA

Wykształcenie wyższe inżynierskie. Mam duże doświadczenie w działalności samorządowej. Byłam radną Rady Gminy Tarnowiec a także od 15 lat pełnię funkcję sołtysa wsi Czeluśnica. Sprawy ludzkie oraz dobro społeczności zawsze były moim priorytetem, dlatego wiele spraw i problemów udało mi się rozwiązać. Zdobyte doświadczenie oraz nieustanna chęć poprawy życia ludzi są moim atutem.

program
  46 lat   Nowy Żmigród

BEATA RENATA PRZYBYŁOWSKA

Od wielu lat mieszkam z mężem i dziećmi w Nowym Żmigrodzie. Od 2009 roku pracuję na stanowisku szefa kuchni tutejszej stołówki szkolnej. Praca sprawia mi wiele satysfakcji, jest moją pasją. Cenię bezpośredni kontakt z ludźmi, zwłaszcza z dziećmi. Jestem osobą otwartą na wszelkie inicjatywy i działania nastawione na rozwój polskiej wsi, edukację, ochronę zdrowia oraz promocję naszego regionu. Swoje doświadczenie i możliwości chciałabym wykorzystywać w pracy na rzecz innych. Jestem czynnym członkiem OSP, współpracuję ze Środowiskowym Domem Pomocy. Chcę zawsze być blisko ludzkich spraw i potrzeb.

program
  48 lat   Łężyny

MARIA RYSZ

Wykształcenie średnie, mężatka matka trójki dzieci. Zaangażowana w pracę na rzecz społeczności lokalnej, członkini KGW Łężyny oraz zespołu Magurzanki.

Pliki do pobrania

Wizytówki kandydatów

Banery

Rejestr wpłat

 

Brak wpłat

Wpłaty

 

Miśkowicz Grażyna, Miśkowicz Franciszek, Duląbka 108, 38-222 Cieklin - 3000,00 zł

Kredyty

 

Brak

KONTAKT

Siedziba komitetu:

Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Dla Mieszkańców

Jagodowa 8

38-200 Jasło

Pełnomocnik wyborczy: Paweł Piotr Urban
Pełnomocnik finansowy: Krzysztof Józef Topolski